Aklımda Kalası Kelimeler

* давайте работать вместе
* Zarf ve Mazruf, Zerafet(xHoyratlık) ile aynı kökten(za-ra-fe) gelir
* Bedesten
* Suç subuta ermiştir - Suç sabit olmuştur

25 Haziran 2014 Çarşamba

NodeJs Çalışmalarım

Önce Visual Studio ile debug yapabileceğimiz Node Tools for Visual Studio 1.0 Alpha videosunu izleyip ilgili eklentiyi indirip kuralım. Hızlıca nasıl kullanıdığına dair bilgiyi edinmek için burasını biraz okuyalım.

Geliştiriciler için doğru Chrome sürümünü de buradan indirelim.


my_module.js
// Sadece içeride kullanılır. Dışarıdan erişilemez!
function private_Hello() {
  return "World";
}

// İhraç edilecek func, içeride private metodu çağırır
function public_Hello() {
  return private_Hello();
}

// public_Hello func dışarıdan Hello ile çağrılabilir
module.exports.Hello = public_Hello;

server.js
var mymodule = require("./my_module.js");
console.log("Hello: " + mymodule.Hello());

REQUEST


GetIp_req.js
// http://nodejs.org/api/http.html#http_http_request_options_callback
var http = require('http');

function getIp(prm1, prm2, doneCallback) {
  var funcParams = [prm1, prm2];

  var options = {
    host: 'ip.jsontest.com',
    //host: 'www.google.com',
    path: '/',
    //path: '/',
    method: 'GET'
  };

  var req = http.request(options, function (res) {
    // Response içindeki STATUS ve HEADER bilgilerini görelim
    console.log('STATUS: ' + res.statusCode);
    console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers));

    // Tüm cevabı tutacağımız değişken
    var body = '';
    // Gelen veri akışı UTF8 türünden olacağı için başta sabitleyelim
    res.setEncoding('utf8');

    // Her parça veri geldiğinde
    res.on('data', function (chunk) {
      console.log('\n*** YENİ CHUNK veri geldi ****');
      console.log(chunk.toString());
      body += chunk.toString();
    });

    res.on('end', function () {
      console.log('\n*** Tüm veri akışı tamamlandı ****');
      console.log('GELEN VERİ: ' + body);

      // Bilgiyi isteyenin fonksiyonuna geçirelim
      doneCallback(JSON.parse(body));
    });
  });

  req.on('error', function (e) {
    console.log('problem oluştu: ' + e.message);
  });

  req.end();
}

module.exports.GetIp = getIp;

server.js
var getIp = require("./GetIp_req.js");
getIp.GetIp('parametre1', 'param2', function (ip) {
  console.log('Çıkış IP Adresim: ' + ip.ip);
});


Express içinde 4 versiyonuyla birlikte çıkartılanlar:
 1. app.configure()
 2. app.router
 3. express.createServer()
 4. res.charset

Node.Js ile API

Ben yazmaya başladım ama bir baktım pırlanta gibi anlatmış bu arkadaş.
Burada gördüğüm POSTMAN için chrome uzantısını bulunca sizinle paylaşayım dedim.