Aklımda Kalası Kelimeler

* давайте работать вместе
* Zarf ve Mazruf, Zerafet(xHoyratlık) ile aynı kökten(za-ra-fe) gelir
* Bedesten
* Suç subuta ermiştir - Suç sabit olmuştur

6 Mayıs 2015 Çarşamba

JSON Schema ile nesnelerinizi doğrulama ya da şemaya uygun başlangıç nesneleri tanımlama

Şimdilik zaman azlığı çektiğimden anahtar kelimeler ve biraz kod parçası atacağım.
NPM Kütüphaneleri:
 1. json-schema-defaults
 2. is-my-json-valid

Şablon olması için kullanabilirsiniz Webstorm içinde:
module.exports = {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  name: "BenimSchemaM",
  description:"Örnek şema olsun diye az açıklamalı olarak yazabildim.Daha ilişki yönetimleri vardı :(",
  definitions: {},
  type: "object",   // şemanın doğrulayacağı ya da şemadan oluşturulacak nesnenin tipi. string, object, array...
  required: [],    // string dizisi. Olması mecburi property isimlerini içerir

  additionalProperties: false,  // Şemada tanımlı olmayan ama şemaya uygun olduğunu iddia eden nesnenin fazladan propertysine müsade et/me

  properties: {
    Id: {type: "number", default: 0},
    WebAdresi: {type: "string", format: "url"},
    dizi: {
      type: "array",       // dizi property sinin tipi ARRAY olacak ve
      items: {type: "string"}   // içindeki her eleman string tipinde olacak
    }
  }
};

Miras Alma(Inheritance) ya da Genişletme(Extend)

Bir esas bir de onu miras alacak şemamız olsun.
module.exports = {
  name: "Kullanıcı",
  description: "Session içinde kullanılacak kullanıcı",
  type: "object",
  definitions: {
    Providers: require('../providers/login')
  },
  required: ["Id", "Providers"],
  properties: {
    Id: {type: "integer", default: 0},
    AdiSoyadi: {type: "string"},
    EPosta: {type: "string", format: "email"},
    Sifre: {type: "string"},
    Providers: {$ref: "#/definitions/Providers", default: {}}
  },
  additionalProperties: true
};

Miras alarak yeni bir şema oluşturalım:
var tahtaRolu = {

  $schema: "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  description: "Tahtanın rollerini içerir > HS > tahta:401:rol : Tahtanın rolleri > 1 | {adi:'Sahip', Yetkileri:['Ihale Girişi','Ihaleye Katılım', 'Teklif Girişi'] }",
  type: "object",
  required: ["Id", "Adi", "Yetki"],
  definitions: {
    Kullanici: require('../ortak/kullanici'),
    Rol: require('./tahtaRolu')
  },
  allOf: [
    {$ref: "#/definitions/Kullanici"},
    {
      properties: {
        Rol: {$ref: "#/definitions/Rol"}
      }
    }
  ],
  additionalProperties: false
};

module.exports = tahtaRolu;
Sonuç: